Sprovođenje

Evoluxer SL


EVOLUXER je španska konsultantska firma specijalizovana za upravljanje i implementaciju projekata koje finansira EU širom sveta. EVOLUXER ima visoko specijalizovano osoblje za sprovođenje programa i projekata prema PRAG pravilima.


Kompanija služi vlastima i državnoj upravi u njihovom prilagođavanju procesu evropskih integracija, organizuje seminare i konsultantske poslove u zemljama koje podržava u pripremama za pristupanje Evropskoj uniji i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva.


Osoblje EVOLUXER-a takođe ima veliko iskustvo u javnoj upravi u Španiji i u Briselu i visoko je specijalizovano za upravljanje projektima u oblastima trgovine, usklađivanja zakona, obuke i izgradnje kapaciteta javnih institucija.


Posetite veb stranicu kompanije EVOLUXER

PCM


PMC je rumunska kompanija za konsultantske i profesionalne usluge sa bogatim međunarodnim iskustvom. Od 2011. stručnjaci PMC-a bili su uključeni u izgradnju i upravljanje međunarodnim organizacijama u SEE i CEE regionima, kao i u Turskoj i zemljama GCC-a. Glavni partneri PMC-a poseduju relevantne i priznate kvalifikacije i sertifikate u oblastima poput poslovne administracije, psihologije, upravljanja ljudskim kapitalom, informacione tehnologije, bezbednosti i upravljanja, bezbednosti i javne bezbednosti.


Od 2011. godine, partneri i stručnjaci PMC-a bili su uključeni u više projekata tehničke pomoći i izgradnje kapaciteta koje u različitim zemljama finansira EU. Stručnjaci PMC-a su bili uključeni na nivou višeg menadžmenta (članovi Upravnog odbora konzorcijuma), na nivou upravljanja projektima i na nivou stručnjaka i timova za podršku. Projekti su uspešno izvedeni u Rumuniji, Turskoj, Srbiji, Republici Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj, Zambiji, Jermeniji, ali i za važne agencije Evropske komisije.


Posetite veb stranicu kompanije PCM

Innoseven Technologies


Innoseven Technologies pruža širok spektar usluga vezanih za komandne i kontrolne centre kao i pozivne centre, počev od studija izvodljivosti, projektovanja i rešenja centara, organizacionih pitanja takvih centara potkrepljujući sve to pripremom detaljnih tehničkih, funkcionalnih zahteva i specifikacija.


Stučnjaci Innoseven Technologies stekli su ogromno iskustvo u izgradnji IT rešenja za pozivne centre i centre za hitne slučajeve i učestvuju u primeni sistema 112 u Litvaniji od 2003. godine. Innoseven Technologies je postao član Savetodavnog odbora EENE u 2010. godini.


Posetite veb stranicu kompanije Innoseven Technologies

ILUNION


Kroz svojih pet divizija ILUNION je prisutan u najkonkurentnijim poslovnim sektorima. ILUNION je pionirska i referentna kompanija u oblasti kontakt centara, uslužnih objekata, hotela, socijalnih i zdravstvenih službi, industrijskih usluga, konsultantskih usluga i mnogim drugima.


Naših pet divizija pokriva preko 50 linija poslovanja, a sve sa jasnim ciljem da našim klijentima ponudimo sveobuhvatnije usluge kako bi nas prepoznali kao globalnog, odgovornog i kvalitetnog dobavljača.


Posetite veb stranicu ILUNION

Konsultanti

Florin Hoinarescu

Vođa tima i ključni ekspert 1

Corneliu Grigore

Ključni ekspert 2: Projektant procesa u javnoj bezbednosti

Rokas Kvederas

Ključni ekspert 3: Stručnjak za informacionu tehnologiju, bezbednost i rizike

Ivana Ranković

Ključni Ekspert 4: Stručnjak za odnose s javnošću i informisanje