15. Januar 2020.

Projekat je imao zadatak da izvrši analizu i procenu trenutne situacije, analizu nedostataka i procenu potreba u srpskim službama za upravljanje hitnim i vanrednim situacijama. Relevantni izveštaji su pripremljeni i odobreni, označavajući važnu prekretnicu projekata. Doneseni zaključci će se dalje koristiti za razvoj detaljnih preporuka, smernica i tehničkih specifikacija za razvoj zajedničkog sistema svih organizacija uključenih u pružanje pomoći u hitnim i vanrednim situacijama - srpskog 112 sistema.

Ovi izveštaji se posebno bave uporednom analizom podataka koji se odnose na pristup hitnim službama i pružanje usluga hitnog odgovora građanima, pravni okvir, upravljanje ljudskim resursima i obukama, organizaciju, proceduree, osiguranje i upravljanje kvalitetom, odgovarajuće kapacitete objekata i IKT kapacitete hitnih službi, kritične komunikacije, povezanost sa javnim telefonskim mrežama, ePoziv, upoznatost javnosti sa 112 brojem, javno upozoravanje i uzbunjivanje, reagovanje na katastrofe i sistem za upravljanje vanrednim situacijama.

Upoređivanjem statističkih podataka iz relevantnih izvora, sprovođenjem niza intervjua i anketa i primenom različitih analitičkih metoda, zaključeno je da postoji vrlo dobra upućenost u to šta će biti funkcija 112, kao i vrlo solidna baza veoma iskusnih i visoko obučenih kadrova za početak operacija 112 u Srbiji, tako da se primena nove organizacije 112 i standardnih operativnih procedura može nesmetano sprovesti. Ključne tačke buduće primene 112 predstavljaju usvajanje nedostajućih pravnih akata, uspostavljanje tehničke infrastrukture i efikasna promocija srpske 112 službe.

Srpska služba za 112 mora biti izgrađena na posebnom pravnom okviru, u okviru jasne petogodišnje strategije razvoja, koristeći maksimalno moguće trenutnu bazu iskusnih ljudskih resursa, ali sa jasnim planom za razvoja do stadijuma gde će postojati konsolidovane uloge i sistema zasnovanom na najnovijim dostupnim IKT tehnologijama i konceptima koji su u stanju da podrže zahteve modernog sistema 112 kao i njegov razvoj.


Slika: Distribucija poziva po hitnim službama