Studijsko putovanje - Španija

1. Decembar 2019.

Jedna od važnih komponenti u implementaciji projekta je omogućavanje ključnim korisnicima budućeg srpskog 112 sistema (Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstvu zdravlja Republike Srbije), kao i srpskog regulatora tržišta telekomunikacija ( RATEL-u) da nauče i budu u toku sa najboljom praksom na evropskom nivou u oblasti hitnih službi tako što će posetiti relevantne sličnih 112 hitne službe u Evropi.

Prva studijska poseta organizovana u okviru ovog projekta obavljena je između 12. i 15. novembra 2019. godine u Španiji. Bilo je 15 učesnika iz ključnih organizacija (nekoliko predstavnika iz svake hitne službe i jedan iz RATEL-a).

Predstavnici ključnih aktera projekta učestvovali su u nizu sastanaka sa predstavnicima Valensijanske agencije za bezbednost i reagovanje u hitnim i vanrednim situacijama (AVSRE) odgovornih za upravljanje sistemom 112 za hitne slučajeve u Valensiji (112 Valensija) i Vojne jedinice za vanredne situacije iz Madrida (Unidad Militar de Emergencias  - UME Madrid) – specijalizovane jedinice za reagovanje u katastrofama. Tokom pomenutih sastanaka predstavnici 112 Valensije i UME Madrida održali su opsežne prezentacije svojih sistema, sposobnosti, opreme i standardnih operativnih procedura.

Tokom posete 112 Valensije, zamenik generalnog direktora za hitne situacije i njegove kolege predstavili su model upravljanja hitnim situacijama  valensijske službe 112, međunarodno priznate zbog visokog stepena tehnološkog razvoja, kao i najsavremenije tehnologije koje koriste. Prisustvovao je i direktor IKT projekata Ilunion Grupe, kompanije odgovorne za implementaciju i tehnološko održavanje sistema 112 Valensija.

U Madridu, kapetan pešadijske vojske u glavnom štabu, zadužen za Odeljenje za procenu, odnose s javnošću i protokole, predstavio je kako je UME (Vojna jedinica za vanredne situacije) organizovana i kako funkcioniše u okviru španskog decentralizovanog modela reagovanja u vanrednim situacijama. Detaljno je objasnio njihov koncept intervencije, protokole aktiviranja, obuku osoblja i aktivnosti saradnje.

Takođe, učesnici studijske posete imali su priliku da vide raspored, organizaciju i opremu za hitne slučajeve u oba objekta.