2. Novembar 2020.

Krajem oktobra 2020. projekat je produžen, uz proširenje obima, za šest meseci. Zahvaljujući tome dodaćemo nove alate za unapređenje pripravnosti srpskih hitnih službi za upravljanje modernim 112 sistemom (112 simulator) i za bolje praćenje buduće implementacije srpskog 112 sistema (112 platforma usaglašenosti). Takođe, izvršićemo pripreme kako bi budući srpski 112 sistem mogao da koristi tehnologiju veštačke inteligencije i razmenjuje podatke sa drugim sistemima. Zbog ovog proširenja obima posla, novi datum za završetak projekta je 8. jul 2021, a budžet je uvećan na  1,460.250 evra. Projekat će pružiti značajnu podršku naporima Republike Srbije u radu na poglavljima 23 i 24 o pregovorima o pristupanju, kao i civilnoj zaštiti u poglavlju 27.