29. Januar 2019.

Uvodni sastanak održan je u Beogradu 29. januara 2019. godine, a domaćin je bila Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. Sastanku su prisustvovali predstavnici DEU, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i izvođač radova. To je bio prvi sastanak ključnih učesnika nakon potpisivanja ugovora i bio je posvećen diskusiji o pristupu ralizaciji projekta i planiranju narednih aktivnosti. Glavne teme razgovora bile su obim posla na projektu, raspored aktivnosti i kritične presečne tačke, plan studijskih poseta, organizacija upravljanja projektom, koncepcija i sadržaj početnog izveštaja i plan komunikacije i vidljivosti.

Jedan od zaključaka sastanka bila je struktura Upravnog odbora projekta. Dogovoreno je da se uključe članovi ne samo iz organizacije glavnog korisnika (Ministarstva unutrašnjih poslova), već i drugih ključnih aktera, posebno Ministarstva zdravlja i Zavoda za hitne medicinske usluge, kao i RATEL.

Drugi važan zaključak bio je modalitet prikupljanja podataka u vezi sa trenutnim stanjem u upravljanju vanrednim situacijama. Projektni tim će izraditi niz specijalizovanih onlajn upitnika koji će omogućiti zainteresovanim stranama da šalju strukturirane informacije, a da se pritom ne dodaje nepotrebno opterećenje uključenim osobama. Pored toga, projektni tim je pripremio spisak informacija potrebnih da bi se omogućilo da se nastavi sa sledećim koracima u početnoj fazi i započnu aktivnosti procene u okviru Implementacionih poglavlja 1 i 2.

Prvi sastanak odbora za upravljanje projektom održan je 13. marta 2019.