Objavljena je veb stranica projekta

4. Februar 2019.

Veb lokacija projekta je postavljena i služi za razmenu informacija i jedan je od glavnih alata za komunikaciju i saradnju projektnog tima. Veb lokacija projekta je posebna i namenska IKT platforma koju pruža i održava izvođač kako bi se povećala efikasnost i efektivnost zadataka i aktivnosti tokom implementacije projekta.

Uloga veb stranice projekta je da obezbedi nesmetanu komunikaciju između projektnog tima i predstavnika ključnih aktera u realnom vremenu, istovremeno održavajući nivo transparentnosti koji se zahteva pravilima koja regulišu sprovođenje projekata koje finansira EU. Platformi se može pristupiti putem veb linka https://ta112srb.rs . Bilo koji korisnik može pregledavati javni deo, a članovi projektnog tima i predstavnici ključnih aktera se moraju registrovati pre pristupanja privatnom delu.

Ovo okruženje sadrži niz funkcionalnosti koje su na siguran način dostupne registrovanim korisnicima i to:

  • Biblioteka projekta / baza podataka o upravljanju znanjem na projektu
  • Komunikaciona platforma
  • Baza podataka kontakata
  • Raspored radova i događaji za implementaciju projekata
  • Izveštavanje
  • Konsultacije sa zainteresovanim stranama
  • Privatnost
Sadržaj platforme redovno će se ažurirati i razvijaće se kako napreduje implementacija projekta.